Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROZVOJ NAŠEHO ÚZEMÍ

Typ: ostatní
Jak již bylo zmíněno v předešlém Zpravodaji č. 3/2017, MAS Slezská brána zdárně dokončila v souladu s metodickými požadavky ministerstev předmětnou Strategii a podala žádost k jejímu schválení na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V srpnu splnila poslední podmínky ze strany nadřízených orgánů a na základě schváleného strategického plánu rozvoje území připravuje první výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Konečně se tak po 4 letech práce dostala k hlavnímu bodu a to možnosti čerpat a vypisovat dotační tituly.

Připravované výzvy nebudou určeny jen místním samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. Na projektové žádosti žadatelů o dotaci budou vyhlášeny výzvy např. v oblasti vzdělávání, cykloturistiky, sociálního podnikání, stavby chodníků, skladování, zemědělské prvovýroby, sociálního bydlení, pro-rodinných opatření, podpory místní produkce, sociální služby, cestovního ruchu a další.

MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů schváleno více než 60 mil. korun. V přípravném období se MAS zaměřila na podporu školských zařízení. Možnosti využilo všech 13 základních a mateřských škol v území Slezské brány, které získaly celkem přes 10 mil. korun (od 0,5 do 2 mil. Kč na subjekt). Mateřské školy většinou využily možnosti zaměstnání chůvy pro dvouleté děti, základní školy pak využily převážně možnosti vzdělávání pedagogů.
Schválené výzvy budeme zveřejňovat pro žadatele v obcích a městech v území MAS Slezské brány v oficiálním informačním systému a také na webu MAS (http://masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také termíny pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele. Viz níže seznam plánovaných výzev na období 2017-2018.


Za finanční výbor Paskov a programový výbor MAS Slezská brána
Ing. Michálek Petr a Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

 

Harmonogram výzev MAS Slezská brána

Výzva

Alokace výzvy

Termín

číslo

Téma výzvy

operační program

Celkové způsobilé výdaje

z toho podpora

termín vyhlášení výzvy

1

Zemědělské stavby a technologie

PRV

352 490,-

300 000,-

leden 2018

2

Posílení rekreační funkce lesa

PRV

856 000,-

727 645,-

leden 2018

3

Zpracování a skladování zemědělských produktů

PRV

1 198 490,-

1 018 703,-

leden 2018

4

Získání kompetencí pro aktivní začlenění na trh práce

OPZ

1 792 000,-

1 523 200,-

leden 2018

5

Podpora aktivit zaměřených na prorodinná opatření

OPZ

4 380 000,-

3 723 000,-

leden 2018

6

Vybavení učeben a zajištění vnitřní konektivity ZŠ a MŠ

IROP

3 546 000,-

3 368 700,-

leden 2018

7

Sociální péče a podpora komunitních center

OPZ

2 588 000,-

2 199 800,-

leden 2018

8

Stavba a rekonstrukce lesních cest

PRV

856 000,-

727 645,-

únor 2018

9

Rozvoj cestovního ruchu

PRV

1 582 470,-

1 345 127,-

březen 2018

10

Zvýšení bezpečnosti dopravy formou výstavby a rekonstrukce chodníků I.

IROP

5 318 950,-

5 053 000,-

duben 2018

11

Rekonstrukce budov IZS

IROP

3 994 220,-

3 368 700,-

červen 2018

12

Zvýšení bezpečnosti dopravy formou výstavby a rekonstrukce chodníků II.

IROP

4 432 420,-

4 210 800,-

září 2018

13

Rozvoj sociálních služeb

IROP

797 780,-

757 900,-

říjen 2018

14

Rozvoj cykloturistiky (zřízení a rekonstrukce cyklotras, zajištění parkování pro kola)

IROP

3 546 000,-

3 368 700,-

prosinec 2018


Vytvořeno: 21. 11. 2017
Poslední aktualizace: 23. 11. 2017 23:05
Autor: Bc. Gabriela Klimundová