Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace k opravě komunikace

Typ: ostatní
Informace k opravě komunikace III/4841

Na základě četných dotazů občanů k nekoordinované činnosti při opravě komunikace č. III/4841 (nadjezd nad rychlostní silnici u hřbitova) jsme oslovili majitele této komunikace, který nám k uvedenému sdělil:

"Na krajské silnici III/4841 byly prováděny udržovací práce, které spočívaly v opravách výtluků a odstranění největších příčných nerovností. Následně byl na komunikaci v úseku od sil. III/48411 po začátek obce Oprechtice nanesen tzv. dvouvrstvý udržovací kationaktivní nátěr z důvodu prodloužení životnosti stávající obrusné vrstvy. Tato technologie opravy je prováděna ve dvou krocích. Vždy se nanese celoplošně asfaltová emulze, která se v 1. vrstvě zakryje drceným praným kamenivem frakce 4/8 a v 2. kroku se na asfaltový nástřik nanese kamenivo frakce2/5. Po vyštěpení emulze a zajetí kameniva (což je asi 3-5 dní) se celá plocha s volným kamenivem zamete. Což již bylo provedeno. Po intervenci uživatelů komunikace byl již zhotovitel opravy vyzván k ještě jednomu přemetení komunikace.

Co se týče Vámi zmíněné předcházející opravy VDZ (vodorovného dopravního značení), tyto práce nebyly námi objednány a tím pádem ani fakturovány a zřejmě firma, která pro nás provádí značení toto provedla v rámci úpravy s křižovatkou se sil. III/48411.

Nové VDZ na sil III/4841 je objednáno a bude provedeno za vyhovujících klimatických podmínek v nejbližší době."


Vytvořeno: 25. 9. 2017
Poslední aktualizace: 12. 10. 2017 23:07
Autor: Ing. Milan Klimunda