Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Životní podmínky 2018 - výběrové šetření v domácnostech

Typ: ostatní
čsúČeský statistický úřad organizuje v roce 2018 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem ,, Životní podmínky 2018".

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018

Smyslem tohoto zjišťování je získat dlouhodobě srovatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 575 domácnostech, z nichž se 6 825 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účat občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důleitá a umožní nám získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele s příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popřípadě průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčelivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

 

Krajská správa ČSÚ v Ostravě


Vytvořeno: 5. 2. 2018
Poslední aktualizace: 5. 2. 2018 12:55
Autor: Bc. Gabriela Klimundová