Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


Platné obecně závazné vyhlášky

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o regulaci provozování hazadrních her22.12.201708.01.2018
Obecně závazná vyhláška města č. 2/2016 o nočním klidu31.08.201616.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení koeficinetu pro  výpočet daně z nemovitých věcí31.08.201616.09.2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o úpravě chovu a držení psů na území obce Paskov03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, oznámení vydání opatření obecné povahy03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou se ruší a nahrazuje OZV č. 2/2005 o regulativech územního rozvoje ÚP obce Paskov03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška Obce Paskov č. 4/199603.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č.3/2003, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, Požární řád obce Paskov03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/1999, o zrušení vyhlášky MNV v Paskově o užívání a čištění veřejných prostranství na území spravovaném MNV v Paskově03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/1997, o zimní údržbě místních komunikací a chodníků včetně jejich čištění03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/1997, o znaku a praporu obce Paskov a jejich užívání03.08.201119.08.2011
Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místních poplatcích06.12.201022.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu06.12.201022.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů01.12.200917.12.2009