Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zaměstnanci městského úřadu

 

Odbor správních činností

 

Ing. Zdeňka Makarová (kancelář č. 203)

vedoucí odboru

Telefon 558671118, 724075954

Email zdenka.makarova@mesto-paskov.cz

 

Ing. Marcela Grimmová (kancelář č. 203)

telefon 558 671 118, 724 075 937

email marcela.grimmová@mesto-paskov.cz

 

 • CZEH POINT
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Rušení trvalého pobytu
 • Vystavování matričních dokladů
 • Uzavírání manželství
 • Objednávky pohřbů
 • Určování otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • Ověřování listin a podpisů (vidimace, legalizace)
 • Smlouvy o nájmu hrobových míst
 • Vyhledávání dokumentů v archivu

 

 

Odbor samosprávných činností

 

Ing. Petra Dvorníková (kancelář č. 208)

vedoucí odboru

telefon 558 439 145, 702 210 784

email petra.dvornikova@mesto-paskov.cz

 

 • Žádosti o vyúčtování neinvestiční dotace

 

 

Ing. Aleš Přeček (Kancelář č. 204)

telefon 558 439 146, 734 620 686

email ales.precek@mesto-paskov.cz

 

Silniční správní úřad

 • Zvláštní užívání místních komunikací
 • Povolování sjezdu
 • Objízdné trasy, uzávěry, dopravní značení
 • Údržba silnic a chodníků

Ostatní agendy

 • Odpadové hospodářství (popelnice, kontejnery, skládky)
 • Údržba zeleně
 • Správa majetku města
 • Údržba bytového fondu – služby
 • Stavební záležitosti – poradenství
 • Životní prostředí (odchyt psů, zvěř, stromy, atd.)
 • Kopírovací služby

 

 

Martina Zdražilová (kancelář č. 207)

telefon 558 439 147, 734 620 685

email martina.zdrazilova@mesto-paskov.cz

 

 • Úhrada plateb v hotovosti
 • Evidence vystavených objednávek
 • Evidence smluv
 • Fakturace
 • Vyřizování žádosti o byt
 • Bytové a nebytové hospodářství

 

 

Milada Čaplová (kancelář č. 204)

telefon 558 671 222

email milada.caplova@mesto-paskov.cz

 

Personální a mzdová agenda

 

Místní poplatky

 • Poplatek ze psů, vstupného
 • Zábor veřejného prostranství

 

 

Ing.Vladislava Lyčková

telefon 558 439 144

email vladislava.lyckova@mesto-paskov.cz

 

 • Územní plán
 • Pozemky
 • Inženýrské sítě
 • Kácení dřevin

 

 

Bc. Gabriela Klimundová

Samostatně

telefon 558 439 149, 702 210 559

Email gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz

 

 • Správa webových stránek města
 • Příjem příspěvků do zpravodaje
 • Spolupráce se spolky
 • Prodej reklamních předmětů města

 

Rezervace a vyúčtování

 • kulturního domu Oprechtice
 • komunitního centra Paskov
 • sálu nad Zámeckou krčmou
 • kina Panorama Paskov
 • tělocvičny Základní školy Paskov

 

Informace

 • o programu kina Panorama Paskov
 • ke správě webových stránek města
 • k připravovaným divadelním představením vč. Vstupenek
 • k zajišťování kulturních a společenských akcí v zařízeních města