Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Úřední deska


Úřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Poř. č. 61, č.j. neuvedeno, Oznámení o konání 14. zasedání zastupitelstva města26.05.201708.06.2017
Poř. č. 54, č.j. neuvedeno, Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Město Paskov22.05.201707.06.2017
Poř. č. 55, č.j. neuvedeno, Rozvaha - Bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Město Paskov22.05.201707.06.2017
Poř. č. 56, č.j. neuvedeno, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření měst Paskov za období od 1.1.2016 do 31.12.201622.05.201707.06.2017
Poř. č. 57, č.j. neuvedeno, Inventarizační zpráva Města Paskov za rok 201622.05.201707.06.2017
Poř. č. 58, č.j. Pas 296/2017, Účetní závěrka Základní škola Paskov, okres Frýdek-Mísek, příspěvková organizace22.05.201707.06.2017
Poř. č. 59, č.j. Pas 411/2017, Účetní závěrka Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace22.05.201707.06.2017
Poř. č. 53, č.j. neuvedno, Záměr města uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8013669/VB/001, Paskov, Michna kNN19.05.201704.06.2017
Poř. č. 52, č.j. Pas 850/2017, Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení správního řízení o návrhu na změnu (zmenšení zvláštního dobývacího prostoru Paskov I, ID : 4/0079 pro dobývání výhradního ložiska s n ázven Důl Paskov(ID:3 071 701) vyhrazeného nerostu15.05.201731.05.2017
Poř. č. 49, č.j. Pas 780/2017, Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné02.05.201702.06.2017
Poř. č. 48, č.j. Pas 776/2017, Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné02.05.201702.06.2017
Poř. č. 46, č.j. Pas 760/2017, Veřejná vyhláška hromadného předpisného seznamu, kterým se fyzickým oosbám stanovuje daň z nemovitých věcí28.04.201729.05.2017
Poř. č. 37, č.j. Pas 618/2017, Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017, závěrečného účtu za rok 2016 a střednědobého výhledu na období r. 2018-202205.04.201730.04.2018
Poř. č. 30, č.j. neuvedeno, Informace na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změny zákona č. 250/ 2000 Sb. o rozpočtových praviclech územních rozpočtů22.03.201731.12.2017
Poř. č. 31, č.j. neuvedeno, Informace na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a změny zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Region Slezská brána22.03.201731.12.2017
Poř. č. 29, č.j. Pas 517/2017, Zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákon ač. 256/2013 o katastru nemovitostí20.03.201730.06.2017
Poř. č. 64, č.j. Pas 1131/2014, Výzva podle §65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě06.08.201431.12.2023