Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Vážení občané,

 

od 10. září 2012 působí na území města Paskova a jeho místní části Oprechtic MĚSTSKÁ POLICIE FRÝDEK-MÍSTEK.

Při výkonu své činnosti mají strážníci městské policie na území města Paskova všechny pravomoci a povinnosti, které jim ukládá zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb. v aktuálním znění. Strážnici působící na území města jsou vybaveni zmocněním starosty, kterým jsou, v případě požadavku občana, povinni se prokázat.

Městská policie FM

odkaz na stránky městské policie ve Frýdku-Místku:

http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/mestska-policie/okrsky/cleneni/okrsek-p/

Kontakt na strážníka okrskáře, pokud nebude občanem zastižen přímo v terénu, je možný prostřednictvím e-mailu ve formátu:

okrsek.p@frydekmistek.cz

Další možností je zanechat mu na telefonním čísle

558 631 481, nebo na GSM: 777 921 492

vzkaz přes dispečerské pracoviště městské policie.


V případě nutnosti je taktéž možné využít linku tísňového volání 156.


Pro okrsek Paskov jsou vyčleněni:

  • strážník Lukáš Kubánek, ident. číslo strážníka 121
  • strážník Lubomír Charbulák, ident. číslo strážníka 143

 

Všem slušným občanům Paskova a Oprechtic přeji, aby jim tato služba přinesla větší pohodu a klid pro život v našem městě.

S úctou

Ing. Milan Klimunda, místostarosta