Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

ZUŠ Pobočka Jaroslava Vostradovského v Paskově

 

ZUŠ je dvouoborová – hudební a výtvarný obor. Nedílnou součástí školy a dalším centrem její působnosti je pobočka ve městě Paskově. Obě lokality jsou významná spádová centra pro naši činnost : Vratimov – pro Horní Datyně, Řepiště, Václavovice, Paskov – pro okolní obce Oprechtice, Lískovec, Žabeň, Sviadnov.

Ve výuce jsme se zaměřili na celoplošné podchycení zájmu dětí a mládeže hlavně o veřejná účinkování v hudebním oboru a o veřejné výstavy výtvarného oboru. Z toho je patrno, že původní koncepce „Prosadit vytvoření umělecké školy, která vstoupí do povědomí občanů nejen jako školní instituce nadstandardního typu, ale jako integrální součást kulturního dění ve městě.“ byla dobře zvolena a v zásadě se nemění. Vyvíjejí se pouze programové a s nimi i pedagogické přístupy k jejímu zachování a dalšímu kvalitativnímu rozvoji. Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.

Význam pro žáky má, kromě uměleckého vzdělávání, zapojení do veřejného a společenského života, komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka kvalitním využitím volného času, zkulturnění jeho zájmů včetně prevence sociálně patologických jevů.

Naše škola je dvouoborová (hudební obor a výtvarný obor) s celkovou kapacitou 390 žáků.
V jednotlivých oborech vyučujeme průměrně tyto počty žáků:

360 v hudebním oboru
30 ve výtvarném oboru

 

Hudební studijní předměty

Hra na bicí nástroje

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na hoboj

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na fagot

Hra na lesní roh

Hra na trubku

Hra na tenor (baryton)

Hra na pozoun

Hra na tubu

Hra na housle

Hra na violoncello

Hra na kontrabas

Hra na cimbál

Hra na klavír

Sólový zpěv

Hudební nauka

Dechový orchestr

Big Band

Smyčcový orchestr

Cimbálová muzika

Pěvecký sbor

Rytmická skupina bicích nástrojů

 

Výtvarné studijní předměty

Plošná tvorba

Prostorová tvorba

Akční a objektová tvorba

Výtvarná kultura

 

 

Kontakt

Pobočka Paskov
Nádražní 573
739 21 Paskov

tel.: 910 115 306

Zlatuše Havránková
vedoucí pobočky Paskov
info@zus.paskov.cz

http://www.zusvratimov.cz/