Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zámek a zámecký park

 

Zámek 

Dominantní památkou Paskova je zámecký areál, který návštěvníka uvítá na ulici Nádražní budovami předzámčí, zámecké vily a barokními sochami svatého Jana Nepomuckého a svatého Šebestiána. Nová fasáda severního a východního křídla dodává objektu příjemný vzhled a vybízí k návštěvě interiéru. Stálé expozice jsou věnovány paskovské historii, erbům držitelů panství a zámeckého parku, kde zvláštní pozornost patří jeho správci z období 2. poloviny 19. století - významnému entomologovi Edmundu Reitterovi. Několik prostor je vyčleněno také pro proměnné výstavy, ze kterých vyniká především Zámecká galerie v chodbách prvního patra.

Prohlídky zámku

Zámek PaskovZámek PaskovZámek Paskov

Zámecký park

Park v okolí zámku byl vybudován v 19. století nejprve ve francouzském stylu a poté v anglickém stylu. Zeleň o rozloze 17 hektarů byla díky výskytu chráněného brouka páchníka hnědého prohlášena za evropsky významnou lokalitu. Romantickou atmosféru nabízí především jeho severní část se vzácnými dřevinami a vodním tokem Říčka. Skupina soch řeckých bohyň Athény, Niké, Tyché a Eris před zámkem doplněna sochou bájného hrdiny Herkula na ostrůvku toku Říčky je zde pozoruhodným a pro pomezí severní Moravy a Slezska vyjímečným uměleckým ztvárněním odkazu antické mytologie.Četné lavičky pak vybízí k příjemnému posezení v jarním, letním i podzimním období, ve kterých má park vždy jinou a zároveň podmanivou atmosféru.

Park je celoročně přístupný, od dubna do září v čase 7:00 - 21:00 a od října do března v čase 7:00 - 19:00

Zámecký parkZámecký parkZámecký park

V případě zájmu o bližší informace či prohlídku zámku se můžete obrátit na kulturní referentku města Paskov.

Kontakt zde