Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Muzeum a výstavy na zámku

 

Stálá expozice v přízemí zámku

Na podzim r. 2017 byly v přízemí hlavní zámecké budovy instalovány tři stálé expozice. Na chodbách okolo atria se nachází Galerie erbů držitelů Paskov.  Připomíná 21 nejdůležitějších pánů Paskova od doby první písemné zprávy z r. 1267 až do konce druhé světové války, kdy byl zámek zkonfiskován. Autor, rejhradský výtvarník Ivo Durec, pro jejich ztvárnění zvolil umělý kámen. Dohledu nad správností heraldického provedení se ujal přední český heraldik Karel Müller. K výstavě byla vydána brožura. 

Stálá expozice k historii Paskova přibližuje jeho dějin nejen formou informacích panelů a trojrozměrných exponátů, ale také prostřednictvím filmů věnovaných jednotlivým historickým obdobím. Důležité události v Paskově jsou v nich přitažlivě doplňovány dobovou paralelou známých okamžiků z evropských dějin.

Třetí stálá expozice připomíná osobnost Edmunda Reittera, který působil v Paskově ve službách šlechtických majitelů jako správce, později i ako nájemce jejich velkostatků. Jeho odkaz však spořívá především ve sběratelské a vědecké práci v oblasti entomologie, kde se stal na konci 19. a na počátku 20. století autoritou evropského formátu.

 

Výstavní činnost na zámku

Již rok po odkupu zámku Paskov oživuje město prostory zámku pořádáním různých kulturních a společenských akcí.

Systematický průběh s pravidelným zahájením na jaře, v létě a na podzim mají od roku 2016 proměnné výstavy v prostorách prvního patra zámku.

Kromě výstav vlastivědného charakteru a výstav místních a regionálních výtvarníků jsou tyto prostory otevřeny také zahraničním zájemcům. To dokládají již realizované výstavní počiny jak polské fotografické skupiny, tak i více tematicky zaměřeného uskupení ze Slovenska.