Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Cestování autobusy v Paskově

znak města

Město Paskov je zařazeno společně s městem Vratimov a obcí Řepiště do tarifní zóny 18, která je součástí tarifní oblasti Ostrava XXL (zóna 2), zahrnující území statutárního města Ostravy a sousedících měst a obcí.

Uvnitř tarifní oblasti Ostrava XXL jsou cestující přepravováni za jednotkové jízdné bez ohledu na ujetou vzdálenost (plné jízdné 25,- Kč, zlevněné jízdné 12,- Kč). Nárok na zlevněné jízdné mají děti do 15 let na celém území tarifní oblasti Ostrava XXL, pro cesty uskutečněné pouze v rámci prstence XXL (tj. města a obce mimo město Ostravu) pak i studenti do 26 let a občané nad 65 let (po prokázání studentským, resp. občanským průkazem). Pokud cestující vyjíždějí z tarifní oblasti Ostrava XXL příměstskou linkou např. do Frýdku-Místku, jsou odbaveni v kilometrickém tarifu Region, kde nárok na slevu 50 % mají děti, studenti do 26 let i občané nad 65 let.
Pokud cestující využívají dopravu pravidelně, je výhodnější si zakoupit dlouhodobou časovou jízdenku pro příslušné zóny na bezkontaktní čipovou kartu ODISka.

Cestování občanů 65+
Jak již bylo napsáno, občané starší 65 let mají nárok na zlevněné jízdné při cestách po Paskově či cestách do dalších okolních obcí či měst, nikoli však do města Ostravy. Na cesty po městě Ostravě se nevztahují slevy na jízdné vyhlášené ministerstvem financí ČR. Pokud tedy občan 65+ pojede jen po Paskově nebo do Krmelína, zaplatí zlevněné jízdné 12,- Kč. Při cestě do Ostravy však zaplatí plnou cenu 25,- Kč. Dá se tomu však vyhnout, pokud cestující vlastní ODISku - město Ostrava umožňuje všem občanům 65+, aby si vyřídili bezplatnou dlouhodobou časovou jízdenku pro město Ostrava (zóna 1) za 0,- Kč na 365 dnů. Pokud tuto jízdenku má cestující na své ODISce nahranou a cestuje linkou č. 39 (DPO) z Paskova například do Vítkovic, navolí si na žlutém odbavovacím zařízení ve vozidle DPO tlačítko „Sleva XXL“, přiloží svou ODISku k odbavovacímu zařízení a na ODISku se mu zapíše zlevněná jízdenka za 12,- Kč s tím, že navazující ostravský úsek má pokrytý bezplatnou dlouhodobou jízdenkou. Při cestě v opačném směru se stejným způsobem odbaví až na zastávce Paskov, rozc. k dolu (hranice ostravské zóny), neboť úsek po Ostravě má pokrytý bezplatným kupónem. V případě, že cestující pojede z Paskova do Ostravy příměstským autobusem např. na ÚAN, nahlásí řidiči pouze svou cílovou zastávku (ÚAN), přiloží svou ODISku k odbavovacímu zařízení a to již samo pozná, že cestující má ostravský úsek pokrytý dlouhodobou jízdenkou a z karty mu strhne pouze částku 12,- Kč (zlevněné jízdné) za paskovský úsek. Stejný postup platí i pro cestu zpět, stačí v Ostravě při nástupu nahlásit cílovou zastávku v Paskově a následně přiložit ODISku. 
Opět platí, že pokud cestující využívají dopravu pravidelně, mohou si zakoupit dlouhodobou časovou jízdenku. Pro cestu do Ostravy pak potřebují kromě bezplatné zóny 1 zakoupit ještě zónu 18 (30denní jízdenka stojí při nákupu přes e-shop www.odiska.cz 135 Kč, 90denní pak 364 Kč).

Cestování občanů 70+
Pro cestování občanů starších 70 let platí stejná pravidla, jako pro občany 65+. Oproti nim si však mohou pořídit tzv. senior pas, tedy 365denní dlouhodobou časovou jízdenku na neomezené cestování v celé síti ODIS (celý Moravskoslezský kraj – regionální vlaky, autobusy i MHD ve všech městech) za 900,- Kč.
Zároveň ještě platí jedna výjimka, kdy na území zóny č. 18 mohou občané 70+ cestovat bezplatně pouze na základě předložení občanského průkazu. Tato výjimka však bude od 11. 6. 2023 zrušena.

Aby mohli občané 70+ cestovat za zvýhodněné jízdné na území Paskova i po 11. 6. 2023, je zapotřebí, aby si pořídili dopravní kartu ODISka (pokud ji již nemají kvůli cestování např. do Ostravy). Pořízení ODISky je možné jak přes e-shop ODIS, tak v kterémkoliv Dopravním infocentru ODIS. Vydavatel ODISek, tj. společnost Koordinátor ODIS s.r.o., navíc dne 9. 6. 2023 v období 8.00 – 12.00 umístí do Paskova na parkoviště za kinem Panoráma, ul. Nádražní č.p. 573, mobilní infocentrum v ODISbusu, kde bude možné pořídit novou ODISku na počkání za 130,- Kč, nutné je pouze dostavit se s platným občanským průkazem.

Když si občan 70+ s mající trvalý pobyt v Paskově (vč. Oprechtic), který nemá vůči městu dluh, pořídí seniorpas za 900,- Kč, tak mu obec přispěje částkou 400,- Kč.  

O příspěvek může žádat fyzická osoba v případě splnění všech těchto podmínek:
- má platný doklad totožnosti (občan 70+)
- má trvalý pobyt ve Městě Paskov
- nemá vůči Městu Paskov žádné závazky po splatnosti
- prokáže, že zaplatil za příslušný rok seniorpas za 900,- Kč (kopie dokladu)
- podá žádost nejpozději do 15. prosince příslušného roku.

Datum vložení: 24. 5. 2023 8:31
Autor: Ing. Jolana Filipová

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu