Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Technicko-ekonomická studie odkanalizování Paskova

Typ: ostatní
Informace o dokončení technicko-ekonomické studie odkanalizování Paskova

V polovině měsíce září 2020 byla dokončena poslední část Technicko-ekonomické studie (TES) na dokanalizování Paskova a Oprechtic. Jednalo se o hydrogeologický průzkum místních částí Oprechtice a Mitrovice, který navazoval na původní TES z října 2019 a jeho upřesnění o lokalitu ul. Kirilovové a U dálnice z května 2020.

Hydrogeologický průzkum byl zadán za účelem zjištění vhodnosti území pro vsakování vod z domovních čističek odpadních vod. Kromě množství odborných měření jsou hlavní informace shrnuty v závěru HG průzkumu, ze kterého vyplývá, že

na lokalitě Oprechtice byly ve všech provedených vrtech ověřeny dostatečně mocné propustné sedimenty. Vypočtený koeficient vsaku se pohyboval v řádech n.E-05 m/s. Geologické prostředí se pro utrácení předčištěných vod je vhodné. Jedinou nejistotou je poměrně hluboké uložení nezvodnělých propustných vrstev, které by s potencionálním vsakovacím zařízením musely být propojeny například pomocí vsakovacích vrtů.


Lokalita Mitrovice se zejména kvůli vysoké napjatosti podzemní vody jeví pro vsakování jako nevhodná. Hodnota koeficientu vsaku ověřovaná v nadloží zvodnělých sedimentů odpovídá velmi slabě propustnému prostředí.

Projekt TES města Paskov podpořil dotací ve výši 375.000,-Kč Moravskosleszký kraj.

logo MSK

Kompletní TES je ke stažení zde

 


Příloha

Vytvořeno: 30. 10. 2020
Poslední aktualizace: 30. 10. 2020 10:45
Autor: Ing. Milan Klimunda