Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

MSK

Město Paskov v roce 2020 podalo žádost na MSK o dotaci na ,,Zabezpečení akceschopnosti jednotky sborů dobrovolných hasičů obce“.

Dotace byla poskytnuta ve výši 50 000 kč. Dotace byla poskytnuta především na mzdové výdaje a zákonné pojistné na pracovní pohotovost člena vykonávajícího službu v jednotce SDH vybrané obce jako svoje zaměstnání, na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), na odměny členům, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o členství v jednotce, za zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotky dle plánu výkonu služby zpracovaného velitelem jednotky, neinvestiční opravy zásahové požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany, přípravu na technické prohlídky požární techniky, a neinvestiční věcné vybavení jednotky, které je majetkem obce zřizující jednotku, popř. ostatní provozní výdaje pro udržení akceschopnosti jednotky.