Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Paskovský zpravodaj

Paskovský zpravodaj, periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČO: 00297062. Četnost 6x ročně, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem: EV.č.: MK ČR E 10544.
Redakční rada: Martin Krečmer, Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová, Ing. Vladimír Forgač.
Tisk: Tiskárna Klainwächter, Čajkovského 1511; 738 01 Frýdek-Místek.
Veškeré informace, články, požadavky a inzerci je možné podat na Městský úřad nebo na email: zpravodajpaskov@email.cz. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků.

Zpravodaj zahlavi

Termíny redakčních uzávěrek pro rok 2021:
15.1., 16.3., 14.5., 16.7., 13.9. a 12.11.

Ceník inzerce
Rozměry přijímaných inzerátů

 

Stránka