Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců využívajících podchodu pod dálnicí D56

logo EU a MMR

Město Paskov bude realizovat projekt, jehož předmětem je výstavba místa pro přecházení přes silnici III/48411 (ulice U Dálnice) v blízkosti stávajících autobusových zastávek  „Paskov podchod“. V rámci projektu dojde také k potřebné stavební úpravě autobusových zastávek, dopravního značení, úpravě veřejného osvětlení včetně místa pro přecházení chodců, a úpravě odvodnění komunikace.

Stavbou dojde k úpravě stávající dopravní infrastruktury. Podstatou řešení je vybudování místa pro přecházení spojené se snížením nejvyšší dovolené rychlosti v dané lokalitě na 50 km/h. Realizací bude dosaženo zvýšení bezpečnosti dopravy. Nově navržené místo pro přecházení umožní bezpečnější pohyb chodců v této lokalitě.

Projekt "Zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců využívajících podchodu pod dálnicí D56" je spolufinancován Evropskou unií. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0000502

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu