Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel 3 904 (stav k 1.1.2021). více...

Komunální odpad - informace

Úložiště odpadů - areál bývalých stavebnin Paskov

 • SBĚRNÝ DVŮR z důvodu stavebních úprav až do odvolání UZAVŘEN!
  Děkujeme za pochopení.
 • Využít můžete Skládku průmyslových odpadů Řepiště nebo FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Ostrava. Bližší informace a kontakty neleznete níže.

 

Umístění kontejnerů na trávu a větve

Kontejnery na trávu a větve jsou umístěny:

 • Ulice Národního odboje – za čističkou
 • Folvark na ulici Smetanové u podjezdu na točně
   

Víkendově budou kontejnery přistaveny:

 • Na Mitrovicích na ulici Polní
 • Na Oprechticích – tráva u hasičárny, větve na točně u kolejí (u aut. zastávky Garáže)

Neodvážejte prosím trávu a větve do lesů nebo okolních obcí.

Děkujeme

Místo zpětného odběru

 

Místa zpětného odběru pneumatik

V případě likvidace starých pneumatik Vás žádáme, abyste využívali místa zpětného odběru pneumatik, která mají ze zákona povinnost zřizovat tzv. povinné osoby (výrobci a dovozci pneu).

Na území Paskova jsou registrovány tyto společnosti:

 • Carling s.r.o., Místecká 872, Paskov,
 • Ing. Martina Kožušníková, Bělská 409, Paskov,
 • Jan Lukšík, Místecká 762, Paskov

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

V případě dovozu starých pneu do Sběrného dvora města Paskov budete, bohužel, zdvořile odmítnuti. Město by za tyto pneumatiky muselo hradit skládkovné ve výši 2.500,-Kč/t, což, jak sami uznáte, je zbytečné plýtvání penězi.

 

Skládka průmyslových odpadů Řepiště

Přebírané odpady:

 • zařízení domácností, nábytek, koberce, krytiny, sanitární zařízení apod.
 • odpad stavební (možno řešit individuálně za úplatu –  cca 2.400 Kč/t vč. DPH dle zařazení odpadu)

(v obou případech si vykládku odpadu zajistí občan sám)

Převzetí odpadů:

Odpady jsou od obyvatel přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na katastrálním území Paskova.

Bližší informace zde. 

 

FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Ostrava

Přebírané odpady:

 • objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácností, koberců, krytiny, umývadla, WC mísy apod.)
 • elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače, ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, a pod.)
 • zářivky, výbojky, úsporné žárovky
 • olověné baterie a akumulátory všeho druhu
 • odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
 • zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
 • chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
 • detergenty a odmašťovací přípravky
 • průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
 • pneumatiky (z osobních aut
 • odpad stavební (možno řešit individuálně za úplatu, přičemž vykládku odpadu si zajistí občan sám)

Převzetí odpadů:

Odpady jsou od obyvatel přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na katastrálním území Paskova. 

Bližší informace zde. 

 

Děkujeme, že třídíte odpad

Děkujeme, že třídíte odpad.

Děkujeme za Vaši spolupráci a zodpovědnost vůči životnímu
prostředí při odevzdávání vysloužilého elektra.

 

Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2019

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu