Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Paskovský zpravodajPaskovský zpravodaj

Paskovský zpravodaj vydává město Paskov, Nádražní 700, 739 21 Paskov, IČO: 00297062. Četnost 6x ročně, místo vydání: Paskov. Ročník 23. Datum vydání: 5. prosince 2018, evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem: EV.č.: MK ČR E 10544. Veškeré informace, články, požadavky a inzerci je možné podat na Městský úřad nebo na email: zpravodajpaskov@email.cz. Redakční rada: Martin Krečmer, Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová, Ing. Vladimír Forgač, Tisk: Tiskárna Klainwächter, Čajkovského 1511; 738 01 Frýdek-Místek. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů externích příspěvků.

Paskovský zpravodaj 2018

Paskovský zpravodaj 12/2018 Staženo: 72x | 17.12.2018

Paskovský zpravodaj 9/2018 Staženo: 74x | 01.09.2018

Paskovský zpravodaj 2017

Paskovský zpravodaj 05/2017 Staženo: 27x | 01.05.2017

Stránka

  • 1