Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality ve městě - Částečná uzavírka dálnice D56 včetně mostu a exitu 43 vpravo proběhne od 28.8.2023

logo

Město Paskov informuje občany, že rozhodnutím Ministerstva dopravy se od 28.8.2023 povoluje částečná uzavírka dálnice D56 v souvislosti s akcí „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická – 2. etapa opravy silnice III/47811 včetně mostu ev. č. 47811-3 přes D56

a zároveň nařizuje objížďka v návaznosti na tuto uzavírku za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Důl Paskov (EXIT 43) vpravo.

Podrobnosti a časový rozsah uzavírek jednotlivých částí dálnice najdete v přiloženém Rozhodnutí MD, stručný přehled je zde:

Rozhodnutím Ministerstva dopravy se

I. p o v o l u j e  částečná uzavírka dálnice D56 v souvislosti s akcí „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická – 2. etapa opravy silnice III/47811 včetně mostu ev. č. 47811-3 přes D56“, v rozsahu:

a) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 43,572–44,160 vpravo; 28. 8.–9. 9. 2023 (etapa 1.2); provoz ve směru na Frýdek-Místek bude veden 1 jízdním pruhem,

b) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 43,572–44,160 vpravo vč. výjezdové větve MÚK Důl Paskov (EXIT 43) vpravo; 4.–9. 9. 2023 [vložená uzavírka k písm. a) a c) – etapa 2.A]; provoz ve směru na Frýdek-Místek bude veden 1 jízdním pruhem a po objízdné trase,

c) zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 43,616–43,891 vpravo vč. výjezdové větve MÚK Důl Paskov (EXIT 43) vpravo; 4. 9.–8. 12. 2023 (etapa 2); provoz ve směru na Frýdek-Místek bude veden 2 jízdními pruhy a po objízdné trase,

d) současně (1) levý jízdní pruh v km 43,572–44,160 vpravo a (2) levý jízdní pruh v km 44,337–44,027 vlevo; 11.–23. 9. 2023 [vložená uzavírka k písm. c) – etapa 2.B]; provoz  ve směru na Frýdek-Místek / ve směru na Ostravu bude veden 1 jízdním pruhem,

e) pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 44,337–44,027 vlevo; 25. 9.–7. 10. 2023 [vložená uzavírka k písm. c) – etapa 2.C]; provoz ve směru na Ostravu bude veden 1 jízdním pruhem,

 

II. n a ř i z u j e  objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I písm. b) a c) výroku tohoto rozhodnutí s následujícími trasami – za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Důl Paskov (EXIT 43) vpravo:

a) ve směru na Novou Bělou: silnice I/56 (směr Frýdek-Místek) – MÚK Hrabová (EXIT 39) – MK ul. Prodloužená – silnice II/478 (směr Nová Bělá) – silnice III/47811 (Nová Bělá) a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu,

b) ve směru na Paskov: dálnice D56 (směr Frýdek-Místek) – MÚK Paskov (EXIT 44 vč. sil. III/4841 a sil. III/48411) – dálnice D56 (směr Ostrava) – MÚK Důl Paskov (EXIT 43) a dále dle místní nebo přechodné úpravy provozu.

Přílohy

Rozhodnutí MD

SPR_49_Rozhodnutí_Rozhodnutí_MD_8821_2023_930_9_2023_8_16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,5 kB
Datum vložení: 23. 8. 2023 10:08
Autor: Ing. Jolana Filipová