Paskov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Adresa

Nádražní 700
73921, Paskov
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Petr Baďura

Starosta - Investice, územní plánování, bezpečnost (PČR, MěP FM, kamerový systém), spolupráce v rámci DSO RSB, Olešná, Region Beskydy, spolupráce s dalšími okolními obcemi a městy, přeshraniční spolupráce, spolupráce s podniky a institucemi působícími na

Ing. Zdeněk Bělík

    Ing. Zdeněk Bělík
Místostarosta - Místní komunikace, krizové řízení (hasiči), komunální záležitosti, odpadové hospodářství, realizace projektů s dotací

Iva Vaňková

Místostarostka - Kultura, spolupráce se spolky a sportovními kluby, školství - MŠ, ZŠ, ZUŠ, městská zeleň - veřejná prostranství

Ing. Petr Michálek

Člen rady - Ekonomika, rozpočet, financování projektů, dotace, pojištění majetku

Mgr. Martina Juhasová

Člen rady - Sociální oblast, zdravotní péče, spolupráce s neziskovými institucemi v této oblasti

Ing. Michaela Krečmerová

Člen rady - Byty, nebytové prostory, plánování údržby a velkých oprav bytového a nebytového fondu

Miroslav Staněk

Člen rady - Veřejnoprávní doprava, oblast bezpečnosti provozu na komunikacích, životní prostředi, veřejné osvětlení, údržba a péče o majetek města