Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Zaměstnanci městského úřadu

Odbor správních činností

 

Pavla Maršálková (kancelář č. 203)
telefon: 555 333 618
email: pavla.marsalkova@mesto-paskov.cz

 

Mgr. Kateřina Štěrbová (kancelář č. 203)
telefon: 555 333 619, 724 075 954
email: katerina.sterbova@mesto-paskov.cz

 

 • CZECH POINT
 • Přihlášení k trvalému pobytu
 • Rušení trvalého pobytu
 • Vystavování matričních dokladů
 • Uzavírání manželství
 • Objednávky pohřbů
 • Určování otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • Ověřování listin a podpisů (vidimace, legalizace)
 • Smlouvy o nájmu hrobových míst
 • Vyhledávání dokumentů v archivu

 

Bc. Gabriela Klimundová (kancelář - infocentrum Zámek, Nádražní 1, Paskov)
telefon: 555 333 623, 702 210 559
email: gabriela.klimundova@mesto-paskov.cz

 

 • Správa webových stránek města
 • Příjem příspěvků do zpravodaje
 • Spolupráce se spolky
 • Prodej reklamních předmětů města

Rezervace a vyúčtování

 • kulturního domu Oprechtice
 • komunitního centra Paskov
 • sálu nad Zámeckou krčmou
 • kina Panorama Paskov

Informace

 • o programu kina Panorama Paskov
 • ke správě webových stránek města
 • k připravovaným divadelním představením vč. vstupenek
 • k zajišťování kulturních a společenských akcí v zařízeních města

 

Odbor ekonomický a majetkový

 

Ing. Petra Dvorníková (kancelář č. 208)
vedoucí odboru
telefon: 555 333 627, 702 210 784
email: petra.dvornikova@mesto-paskov.cz

 

 • Žádosti o vyúčtování neinvestiční dotace
 • Rozpočet a účetnictví města

 

Ing. Hana Slívová (kancelář č. 208)
telefon: 555 333 627
email: hana.slivova@mesto-paskov.cz

 

 • Účetní
 • Evidence vystavených objednávek
 • Evidence smluv
 • Fakturace

 

Martina Zdražilová (kancelář č. 207)
telefon: 555 333 628, 734 620 685
email: martina.zdrazilova@mesto-paskov.cz

 

 • Úhrada plateb v hotovosti
 • Vyřizování žádosti o byt
 • Bytové a nebytové hospodářství
 • Fakturace
 • Místní poplatky a pohledávky

 

Ing.Vladislava Lyčková (kancelář č. 204)
telefon: 555 333 621
email: vladislava.lyckova@mesto-paskov.cz

 

 • Územní plán
 • Pozemky
 • Inženýrské sítě
 • Kácení dřevin

 

Ing. Aleš Přeček (Kancelář č. 204)
telefon: 555 333 620, 734 620 686
email: ales.precek@mesto-paskov.cz

 

Silniční správní úřad

 • Zvláštní užívání místních komunikací
 • Povolování sjezdu
 • Objízdné trasy, uzávěry, dopravní značení
 • Údržba silnic a chodníků

Ostatní agendy

 • Odpadové hospodářství (popelnice, kontejnery, skládky)
 • Údržba zeleně
 • Správa majetku města
 • Údržba bytového fondu – služby
 • Stavební záležitosti – poradenství
 • Životní prostředí (odchyt psů, zvěř, stromy, atd.)

 

Milada Čaplová (kancelář č. 117)
telefon: 555 333 625
email: milada.caplova@mesto-paskov.cz

 

 • Personální a mzdová agenda
 • Oblast sociálních věcí
 • Kopírovací služby

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

JUDr. Michaela Neumahr
email: michaela.neumahr@slezskabrana.cz