Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

CzechPOINT
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)Czechpoint - logo

Pracoviště  Czech POINT na Městském úřadu Paskov vydává v úředních hodinách ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona a umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH:

 • Výpis z obchodního rejstříku (Je třeba znát IČ organizace.)
 • Výpis ze živnostenského rejstříku (Je třeba znát IČ organizace nebo fyzické osoby.)
 • Výpis z katastru nemovitostí (Je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.)
 • Výpis z rejstříku trestů (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, kterého se výpis týká a na místě podepsat žádost. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.)
 • Výpis bodového hodnocení osoby (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, doporučuje se  platný řidičský průkaz. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají přiděleno rodné číslo.)
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Je třeba znát IČ organizace.)
 • Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH (Je nutno předložit platný doklad totožnosti a IČ organizace.)

 

Správní poplatky: 
Název 1. strana Každá další strana
Výpis z obchodního rejstříku 100,- Kč 50,- Kč
Vžpis z živnostenského rejstříku 100,. Kč 50,- Kč
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů 100,- Kč nezpoplatňuje se
Výpis bodového hodnocení osoby 100,- Kč 50,- Kč
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH 100,- Kč 50,- Kč

 

Podání dle živnostenského zákona

 • podání v listinné podobě (lze uskutečnit předložením vyplněného formuláře registru živnostenského podnikání, kontrola totožnosti žadatele na základně platného dokladu totožnosti, viz www.komora.cz)  
 • podání v elektronické podobě (nutno předložit přidělené číslo identifikačního tiketu – registrační číslo – získané z vyplněného formuláře na www.komora.cz)

 

Správní poplatky: 
Název Poplatek
Ohlášení první živnosti 1.050,- Kč
Žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1.050,- Kč
Další ohlášení živnosti 550,- Kč
Další žádost o koncesi 550,- Kč
Žádost o změnu rozsahu existující koncese 550,- Kč
Žádost o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 550,- Kč
 
Ohlášení změny pro fyzické osoby: 150,- Kč
1. jména, příjmení, rodného čísla, bydliště nebo u zahraniční osoby místa 
    pobytu v ČR, jména, označení a adresy organizační složky, jména,
    příjmení, bydliště vedoucího organizační složky
2. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)
3. místa podnikání
4. doby trvání živnosti
 
Ohlášení změny pro právnické osoby: 150,- Kč
1. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)
2. doby platnosti živnostenského oprávnění
 
Další úkony: 50,- Kč
1. oznámení o zřízení nebo zrušení provozovny
2. oznámení o přerušení nebo opětovném zahájení provozování živnosti
3. schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s           
    rozhodnutím o udělení koncese
4. oznámení o ustanovení nebo zrušení funkce odpovědného zástupce
    (mimo oznámení o ustanovení odpovědného zástupce pro živnost
    koncesovanou)
5. změna sídla a bydliště podnikatele, navazuje na změnu již provedenou
    v obchodním rejstříku
6. změna oboru činnosti v rámci živnosti volné