Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zastupitelstvo města

 

Zastupitelstvo města Paskov ve volebním období 2018 až 2022 má 21 členů. Ustavující schůze zastupitelstva se konala dne 1. 11. 2019 a byli na ní zvolení představitelé vedení města.
Do působnosti zastupitelstva patří zejména schvalování programu rozvoje města, hospodaření s majetkem města, schvalování rozhodujících majetkoprávních úkonů, schvalování rozpočtu a závěrečného účtu města, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovení orgánů města a udělování čestných občanství a cen města. Zastupitelstvo města zasedá podle schváleného jednacího řádu. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.