Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel 3 904 (stav k 1.1.2021). více...

Muzeum a výstavy

Otevírací doba

  • (od 22. 5. 2021 do 31. 10. 2021)
  • Každou sobotu a nedělí od 10:00 do 17:00
  • 4.9.2021 ZÁMEK UZAVŘEN

Stálá expozice v přízemí zámku

Na podzim r. 2017 byly v přízemí hlavní zámecké budovy instalovány tři stálé expozice. Na chodbách okolo atria se nachází Galerie erbů držitelů Paskov.  Připomíná 21 nejdůležitějších pánů Paskova od doby první písemné zprávy z r. 1267 až do konce druhé světové války, kdy byl zámek zkonfiskován. Autor, rejhradský výtvarník Ivo Durec, pro jejich ztvárnění zvolil umělý kámen. Dohledu nad správností heraldického provedení se ujal přední český heraldik Karel Müller. K výstavě byla vydána brožura. 

Stálá expozice k historii Paskova přibližuje jeho dějiny nejen formou informačních panelů a trojrozměrných exponátů, ale také prostřednictvím filmů věnovaných jednotlivým historickým obdobím. Důležité události v Paskově jsou v nich přitažlivě doplňovány dobovou paralelou známých okamžiků z evropských dějin.

Třetí stálá expozice připomíná osobnost Edmunda Reittera, který působil v Paskově ve službách šlechtických majitelů jako správce, později i ako nájemce jejich velkostatků. Jeho odkaz však spořívá především ve sběratelské a vědecké práci v oblasti entomologie, kde se stal na konci 19. a na počátku 20. století autoritou evropského formátu.

Stálá výstava Modelů dřevěných kostelů, kaplí a zvoniček Těšínska a severovýchodní Moravy, která byla otevřena na podzim roku 2019 představuje 27 modelů desetiletí jemné práce Jana Blizňáka. Zahrnuje téměř všechny důležté objekty rozsáhlého souboru osobitých staveb, který se v České republice v takovém rozsahu dochoval jen v její severovýchodní části. Součástí výstavy je dotykový monitor, který v českém a polském jazyce nabízí návštěvníkům základní poznatky k reálným památkám, které jsou na výstavě modely zastoupeny.

 Stálá expozice k historii Paskova Stálá expozice Edmunda Reittera

Výstavní činnost na zámku

Již rok po odkupu zámku Paskov oživuje město prostory zámku pořádáním různých kulturních a společenských akcí.

Systematický průběh s pravidelným zahájením na jaře, v létě a na podzim mají od roku 2016 proměnné výstavy v prostorách prvního patra zámku.

Kromě výstav vlastivědného charakteru a výstav místních a regionálních výtvarníků jsou tyto prostory otevřeny také zahraničním zájemcům. To dokládají již realizované výstavní počiny jak polské fotografické skupiny, tak i více tematicky zaměřeného uskupení ze Slovenska.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu