Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel 3 904 (stav k 1.1.2021). více...

Město

Město Paskov

Všeobecná charakteristika

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice,  se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) byla hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel 3 904 (stav k 1.1.2021).

Území obce Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné a je tvořeno jejich aluviální nivou s nadmořskou výškou v rozpětí + 245 až + 282 m. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část obce Paskov, která je označována jako Břehy a její nadmořská výška se  pohybuje v rozpětí + 268 až 282 m.

Mezi zajímavosti města patří především zámek, jehož vznik sahá až do 14.stol. s přiléhající unikátním parkem, který je pod ochranou NATURA 2000. Dále pak kostel sv. Vavřince, fara z první pol.18.stol. a stejně stará dřevěná sýpka, několik soch a kašna z druhé pol.18.stol. V Oprechticích pak kaple sv.Kříže.

Hospodářské poměry

Město Paskov leží na přechodu z ostravské průmyslové aglomerace do Beskyd. Na konci osmdesátých let byl Paskov nejprůmyslovější obcí v tehdejším Československu, v obci bylo téměř 8000 pracovním míst. K nejdůležitějším podnikům patřily: Důl Paskov, Biocel, Důlní průzkum a bezpečnost, Sodovkárna R. Sýkory, Skleníkový areál, panelárna Prefa Paskov, sklad Barumu. Obyvatelé  Paskova dojížděli rovněž do NH Kunčice (dnes Mittal), Vítkovických železáren, Textilních závodů ve Frýdku-Místku aj. Dnes je struktůra zaměstnanosti značně členitější. Všechny velké podniky snížily počty zaměstnanců a naopak vzniklo mnoho nových podnikatelský subjektů. V současné době patří mezi významnější zaměstnavatelé na katastru obce především Biocel Paskov, pila Mayr-Melnhof, DPB, sodovkárna R.Sýkora, pekárna Martina, Svopex, Skanska, Scania a mnoho dalších menších soukromých firem.

Hydrologické poměry

Území města Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné a je tvořeno jejich aluviální nivou s nadmořskou výškou v rozpětí + 245 až + 282 m. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část města Paskov, která je označována jako Břehy a její nadmořská výška se pohybuje v rozpětí + 268 až 282 m.

Největší povodně ve 20. století byly v letech 1913 , 1940 a naposled v r.1997.

Doprava

Přes katastrální území města Paskov vedou tyto silnice:
1. třídy - č. R/56 Ostrava - Paskov - Frýdek-Místek

Paskov rovněž leží na železniční trati Ostrava – Val.Meziříčí s vlastní žel. Zastávkou.

Podnebí a klimatické poměry

Klimatologický ráz území obce je závislý na celkovém geomorfologickém charakteru širšího okolí. Množství srážek je ovlivněno polohou území vůči Moravskoslezským Beskydám, které vytvářejí překážku proti severozápadním větrům. Z dlouhodobého pozorování v minulých letech byly odvozeny celkové průměrné množství srážek za rok činí 796 l/m2.

  • Celkový počet dnů se sněženímí za rok: 45
  • Celkový počet dnů se sněhovou pokrývkou: 53,8
  • Promrzání půdy v normálních zimách: 40 cm
  • Promrzání půdy v tuhých zimách: 80 cm
  • Směr a síla větrů
  • Četnost výskytu jednotlivých směrů v % všech pozorování:

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří
13,5 12,4 3,2 1,6 9,6 27,4 11,8 3,9 16,6

  • Převládající směr je od jihozápadu, nejméně proudí větry od jihovýchodu.
  • Průměrná teplota za rok činí + 8,1 C.

Hydrologické poměry

Území obcí Paskov a Oprechtice náleží do povodí řeky Ostravice, která se  vlévá do řeky Odry. Ostravice je v celé délce průtoku regulována a  předělena několika stupni obdobně jako říčka Olešná, která se připojuje jako levý přítok Ostravice v severní části Paskova. Průtočné množství vody říčky Olešné před ústím do Ostravice činí 0,88 m3/sec, průtočné množství v Ostravici před soutokem s Olešnou je 10,6 m3/sec. Tyto údaje jsou ovlivněny retenčním účinkem vodních nádrží: Šance - Řečice na řece Ostravici, Olešná na říčce Olešné, Baška na potoce Baštice, Morávka na řece Morávka. Vedlejší místní vodoteče jsou potoky Říčka, Mlýnský náhon, Ščučí a Lesní potok. Před výstavbou vodních nádrží docházelo k častým povodním, které byly velmi rozsáhlé a působily značné materiální škody. Největší povodně ve 20. století byly v letech 1913 a 1940.

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu