Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Město

Město Paskov

Všeobecná charakteristika

Město Paskov, pod kterou patří i část Oprechtice,  se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je 3 954 (stav k 1.1.2022).

Území obce Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné a je tvořeno jejich aluviální nivou s nadmořskou výškou v rozpětí + 245 až + 282 m. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část obce Paskov, která je označována jako Břehy a její nadmořská výška se  pohybuje v rozpětí + 268 až 282 m.

Mezi zajímavosti města patří především zámek, jehož vznik sahá až do 14. století, obklopený unikátním parkem, který je pod ochranou NATURA 2000. Dále pak kostel sv. Vavřince, fara z první poloviny 18. století a stejně stará dřevěná sýpka, několik soch a kašna z druhé pololoviny 18. století,  v Oprechticích pak kaple sv. Kříže.

Hospodářské poměry

Město Paskov leží na přechodu z ostravské průmyslové aglomerace do Beskyd. Na konci osmdesátých let byl Paskov nejprůmyslovější obcí v tehdejším Československu, v obci bylo téměř 8000 pracovních míst. K nejdůležitějším podnikům patřily: Důl Paskov, Biocel, Důlní průzkum a bezpečnost, Sodovkárna R. Sýkory, Skleníkový areál, panelárna Prefa Paskov, sklad Barumu. Obyvatelé Paskova dojížděli rovněž do Nové huti Ostrava-Kunčice (dnes Liberty Ostrava), Vítkovických železáren, textilních závodů Slezan ve Frýdku-Místku aj.

Dnes je struktura zaměstnanosti značně členitější. Všechny velké podniky snížily počty zaměstnanců, naproti tomu vzniklo mnoho nových podnikatelských subjektů. V současné době patří mezi významnější zaměstnavatele na katastru města především Lenzing Biocel Paskov a.s., pila Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., Green Gas DPB a.s., Sodovkárna R. Sýkora, Pekárna Martina s.r.o., Svopex, Skanska, Scania a mnoho dalších menších soukromých firem.

Územní poměry

Území města Paskov má rovinatý charakter s mírným stoupáním od severu k jihozápadu proti proudu řek Ostravice a Olešné a je tvořeno jejich aluviální nivou s nadmořskou výškou v rozpětí + 245 až + 282 m. Území obce Oprechtice, které je plošně velmi malé, navazuje na část města Paskov, která je označována jako Břehy a její nadmořská výška se pohybuje v rozpětí + 268 až 282 m.

Doprava

Přes katastrální území města Paskov vedou tyto silnice:
1. třídy - č. R/56 Ostrava - Paskov - Frýdek-Místek

Paskov rovněž leží na železniční trati Ostrava – Val. Meziříčí s vlastní železniční zastávkou.

Podnebí a klimatické poměry

Klimatologický ráz území obce je závislý na celkovém geomorfologickém charakteru širšího okolí. Množství srážek je ovlivněno polohou území vůči Moravskoslezským Beskydám, které vytvářejí překážku proti severozápadním větrům. Z dlouhodobého pozorování v minulých letech byly odvozeny celkové průměrné množství srážek za rok činí 796 l/m2.

  • Celkový počet dnů se sněženímí za rok: 45
  • Celkový počet dnů se sněhovou pokrývkou: 53,8
  • Promrzání půdy v normálních zimách: 40 cm
  • Promrzání půdy v tuhých zimách: 80 cm
  • Směr a síla větrů
  • Četnost výskytu jednotlivých směrů v % všech pozorování:

S SV V JV J JZ Z SZ bezvětří
13,5 12,4 3,2 1,6 9,6 27,4 11,8 3,9 16,6

  • Převládající směr je od jihozápadu, nejméně proudí větry od jihovýchodu.
  • Průměrná teplota za rok činí + 8,1 C.

Hydrologické poměry

Území obcí Paskov a Oprechtice náleží do povodí řeky Ostravice, která se  vlévá do řeky Odry. Ostravice je v celé délce průtoku regulována a  předělena několika stupni obdobně jako říčka Olešná, která se připojuje jako levý přítok Ostravice v severní části Paskova. Průtočné množství vody říčky Olešné před ústím do Ostravice činí 0,88 m3/sec, průtočné množství v Ostravici před soutokem s Olešnou je 10,6 m3/sec. Tyto údaje jsou ovlivněny retenčním účinkem vodních nádrží: Šance - Řečice na řece Ostravici, Olešná na říčce Olešné, Baška na potoce Baštice, Morávka na řece Morávka. Vedlejší místní vodoteče jsou potoky Říčka, Mlýnský náhon, Ščučí a Lesní potok. Před výstavbou vodních nádrží docházelo k častým povodním, které byly velmi rozsáhlé a působily značné materiální škody. Největší povodně ve 20. století byly v letech 1913, 1940 a naposled v r. 1997.

 

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na