Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Převoz materiálu z dolu Paskov

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se záměrem „Likvidace dolu Frenštát“ zahájil státní podnik DIAMO přepravu zásypového materiálu z haldy v areálu Dolu Paskov (odval „D“) do areálu Dolu Frenštát po trase vedoucí po silnici II/477 a dále na silnici III/4794 a na křižovatku s III/48411 a na MUK s napojením na dálnici D56 na základě povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí. Podrobněji se o vydaném povolení lze dozvědět na webových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9214?lang=cs .

Tato trasa se bezprostředně týká občanů Paskova, zejména těch, kteří bydlí v lokalitách kolem ul. Národního odboje a ul. Bělská. Provoz těžkých nákladních automobilů projíždějících tímto úsekem způsobuje nadprůměrný nárůst hlučnosti a prašnosti.

Na základě podání občanů a v souvislosti se zahájením přepravy zásypového materiálu z paskovské haldy po trase procházející městem Paskov jsme k této problematice shromáždili listinné materiály a vyjádření osob. Dále,  za účasti senátorky RNDr. Heleny Pešatové, proběhla schůzka vedení města s právníkem, jehož úkolem je zjistit zákonné možnosti omezení přepravy.

Vedení města intenzivně komunikuje s vedením státního podniku DIAMO, odštěpný závod DARKOV a zúčastnilo se kontrolního dne společnosti DIAMO konaného dne 19.7.2022 za účasti ředitele odštěpného závodu Darkov státního podniku DIAMO  Ing. Josefa Lazárka, senátorky RNDr. Heleny Pešatové a dalších osob. Panu řediteli byly předány dotazy a požadavky města týkající se převozu materiálu pro záměr likvidace dolu Frenštát. Jakmile obdržíme odpovědi, budeme Vás o výsledcích informovat.

Rádi bychom Vám nyní sdělili informace, které jsme k této problematice dosud zjistili:

  • Závoz byl schválen Ministerstvem životního prostředí, proběhlo zpracování studie EIA (viz odkaz výše). Město Paskov nebylo v této souvislosti osloveno.  
  • Doprava probíhá po krajských komunikacích (nikoli městských), není nadměrná a není k ní potřeba zvláštní povolení.
  • Návoz materiálu byl připravován několik měsíců s tím, aby měl co nejmenší dopad na obyvatele a životní prostředí (zde myšleno nejen obyvatele Paskova, ale po celé trase dopravy).
  • Varianta převozu materiálu železniční přepravou byla vyhodnocena jako neekonomická a i s ohledem na životní prostředí nevyhovující, z důvodu nutnosti opakovaného překladu materiálu na nákladní vozidla, zejména pak v centru Frenštátu
  • Přeprava materiálu by měla probíhat od června 2022 do května 2023 s tím, že bylo přislíbeno zkrácení této doby o 2-3 měsíce, tj. do března 2023.
  • Státní podnik DIAMO bude vedení města průběžně informovat o všech záležitostech spojených s přepravou materiálu.
  • Ačkoli město Paskov není dotčenou obcí ze zákona, bylo přislíbeno, že bude DIAMO poskytovat městu potřebné informace, tak aby se město mohlo účastnit svými připomínkami budoucích projektů.
  • Bylo ze strany města Paskov požadováno, aby přeprava probíhala nejdříve od 6:00 hod. a od září až od 8:00 hod. K tomuto požadavku čekáme na stanovisko spol. DIAMO s.p.
  • Všechna vozidla budou zaplachtovaná, aby se snížila možnost znečištění trasy prachem.

Tím starost o tuto problematiku nekončí, vedení města bude nadále v kontaktu s vedením státního podniku DIAMO, odštěpný závod DARKOV a budeme občany průběžně informovat o vývoji situace. V současné době čekáme na tiskovou zprávu společnosti DIAMO.

Vedení města Paskov rozhodlo o zřízení zvláštního odkazu na webových stránkách města, na kterém vás budeme o této problematice informovat.

Fotografie ze schůzky s právním zástupcem za účasti senátorky RNDr. Heleny Pešatové

foto 1  foto 2

Foto naložených vozidel zakrytých plachtou (zdroj fotografií: Diamo s.p.): 

Nakládka hlušiny Náklad zakrytý plachtou

 

Senátorka Helena Pešatová požádala o pomoc ministryni životního prostředí

V souvislosti s problematickým způsobem přepravy materiálu z odvalu „D“ Dolu Paskov za účelem zasypání Dolu Frenštát bylo město Paskov informováno o tom, že paní senátorka RNDr. Helena Pešatová v minulém týdnu předala potřebné materiály spolu s žádostí o prověření alternativních způsobů přepravy hlušiny z odvalu „D“ Dolu Paskov ministryni životního prostředí Ing. Bc. Anně Hubáčkové.

18.8.2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na