Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Hasičská zbrojnice

Logo

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

  • Název projektu: Hasičská zbrojnice JSDH Paskov
  • Číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002951
  • Dotační program: Integrovaný regionální operační program
  • Číslo výzvy a název výzvy: 06_16_055, 36. Výzva IROP - STANICE IZS - SC 1.3

Časová osa realizace: 

25.8.2016 – podpis smlouvy na projektovou dokumentaci Hasičská zbrojnice JSDH Paskov;

4. Q 2016 – dodání projektové dokumentace, podaná žádost o stavební povolení a žádost o poskytnutí dotace;

28.12.2017 – vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.

6.3.2018 – rozhodnutí o poskytnutí dotace;

8.10.2018 – podepsána smlouva na demolici stávajícího objektu;

25.04.2019 – podepsána smlouva na výstavbu Hasičské zbrojnice JSDH Paskov;

26.04.2019  - zahájena demolice objektu;

17.06.2019- zahájena výstavba objektu (doba realizace 400 dnů);

5/2021 – kolaudace objektu;

6/2021 – zahájení provozování objektu;

  • Hlavní cíl projektu: Je posílení infrastruktury a zázemí jednotky SDH Paskov pro zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných událostí, zejména s důrazem na odstraňování důsledků nadměrných sněhových srážek a masivních námraz a havárií nebezpečných látek. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby nové hasičské zbrojnice v Paskově v souladu s normou ČSN 73 5710.

Výstupem projektu, resp. indikátorem bude "Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS" v počtu jednoho objektu.

Specifický cíl projektu

- Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;

Dílčí cíle projektu

- snížení negativních jevů mimořádné události;

- zvýšení kvality záchranných a likvidačních prací;

- zrychlení akceschopnosti JSDH Paskov;

- zvýšení bezpečnosti členů jednotky při výjezdu techniky JSDH Paskov;

- dispozičně odpovídající uspořádání místností ve zbrojnici;

- dostatečná parkovací stání před zbrojnicí;

- hasičská zbrojnice v souladu s normou ČSN 73 5710;

- zkvalitnění ochrany zdraví, životů a majetku obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a osob pracujících v hasebním  

 obvodu JSDH Paskov.

 Ing. Zdeněk Bělík

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na