Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Poznávejte klenoty v česko-slovenském pohraničí

Město Paskov se zapojilo do projektu „Poznávejte klenoty v česko-slovenském pohraničí“ 

logo

Město Turzovka a město Paskov realizují společný projekt zaměřený na zachování, ochranu, propagaci a rozvoj přírodního a kulturního dědictví v česko-slovenském pohraničí, financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státních rozpočtů Slovenské republiky a České republiky.

Hlavním cílem projektu financovaného z evropského operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 je zvýšení atraktivity a propagace kulturního a přírodního dědictví česko-slovenského pohraničí pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu.

V rámci projektu vzniknou dvě multifunkční výstavní expozice: V Paskově v novobarokní kapli sv. Alžběty Duryňské z roku 1914 a na nové vyhlídkové věži na vrchu Bukovina. Obě expozice budou vzájemně poskytovat informace o přírodních a kulturních hodnotách obou partnerských míst v česko-slovenském pohraničí. Vzniknou tak dva nové turistické cíle, které přispějí ke zvýšení turistické atraktivity obou příhraničních regionů.

Návštěvníci vrchu Bukovina tam naleznou nejen novou vyhlídkovou věž s galerií dřevěných soch a slunečními hodinami, ale také expozici s informacemi o historii a přírodních zajímavostech města Paskov.

V rekonstruované novobarokní kapli sv. Alžběty v areálu paskovského zámku bude umístěna expozice o městě Turzovka, která přiblíží historii města a jeho okolí, rovněž i osobnost zakladatele města Juraje Thurza. Zároveň zde bude pietní místo s památkou na oběti válečných konfliktů, na pacienty zdejší bývalé onkologické nemocnice, a také horníky, kteří přišli o život při těžbě uhlí na dole Paskov.

Bohatou historii, kulturní památky, přírodní hodnoty a významné osobnosti obou měst návštěvníkům vzájemně přiblíží dva připravované krátké filmy o obou regionech.

Připravován je také společný propagační materiál zaměřený na přeshraniční území. Tento cestovatelský průvodce Turzovkou a Paskovem bude zaměřen na rodiny s dětmi, turisty a návštěvníky obou regionů, představí jim místní flóru a faunu a bude rovněž obsahovat tipy na výlety, kvízy a hádanky.

Na závěr projektu proběhnou dvě společné propagační aktivity – v Turzovce se uskuteční turistický výstup na hřebeny Javorníků spojený s prezentací výstupů projektu, v Paskově proběhne komorní koncert „Ameno Glory“ ve zrekonstruované kapli, spojený s vernisáží výstavy o Turzovce a jejích zakladatelích a rovněž prezentace výstupů tohoto společného projektu.

Celkové náklady projektu činí 293 890 €, z toho 85 % pokryje dotace z Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020. Rozpočet města Paskov v tomto projektu činí 185 201 €.

Projekt po svém dokončení bude oslovovat návštěvníky a obyvatele obou příhraničních regionů a díky silnému přeshraničnímu dopadu přispěje k rozvoji cestovního ruchu v dotčených oblastech.

Poznávajte klenoty v česko-slovenskom pohraničí - Oficiálna stránka mesta Turzovka

Program Interreg V-A Slovenská republika

Film - Paskovský zámek v obrazech

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na