Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců využívajících podchodu pod dálnicí D56

Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_040/0000502

Město Paskov v současné době realizuje projekt, jehož cílem je zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v místě podchodu pod silnicí I/56 u autobusové zastávky Paskov – podchod.

Předmětem realizace projektu je výstavba místa pro přecházení přes silnici III/48411 (ulice U Dálnice) v blízkosti stávajících autobusových zastávek „Paskov - podchod“. V rámci projektu dojde také k potřebné stavební úpravě autobusových zastávek, dopravního značení, úpravě veřejného osvětlení včetně místa pro přecházení chodců, a úpravě odvodnění komunikace.

Stavbou dojde k úpravě stávající dopravní infrastruktury. Podstatou řešení je vybudování místa pro přecházení spojené se snížením nejvyšší dovolené rychlosti v dané lokalitě na 50 km/h. Realizací bude dosaženo zvýšení bezpečnosti dopravy a nově navržené místo pro přecházení umožní bezpečnější pohyb chodců v této lokalitě.

Na realizaci projektu jsme obdrželi dotaci z EU v rámci 42. výzvy IROP. Projekt by měl být dokončen v prosinci 2023.

 

Projekt „Zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců využívajících podchodu pod dálnicí D56“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na