Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Strategické plány rozvoje měst a obcí - obec Paskov a Region Slezská brána

 

Úvodní slovo ke strategickým rozvojovým plánům

Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. září 2007 strategické rozvojové plány svazku obcí Slezská brána a obce Paskov. SRP byly zpracovány podle metodiky přijaté a vydané Krajským úřadem MSK v rámci přípravy, tvorby a  realizace strategických plánů obcí a mikroregionů v rámci projektů SROP "Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v MSK", nazvaných "Partnerstvím k  prosperitě". Program byl financován z Evropských fondů, proto obci i  mikroregionu byli přiděleni školení konzultanti zdarma. Pod jejich vedením byly v několika fázích plány zpracovány a byly do nich zapracovány všechny náležitosti dle platné metodiky.Cíle stanovené pro obec vycházejí z návrhu zásad pro strategii rozvoje obce na léta 2007 - 2010 s výhledem do roku 2015, které byly schváleny na druhém zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2006.Cíle vytýčené strategickými plány pro obec a mikroregion by měly být splněny v daném časovém horizontu a jejich plnění bude v  následujících letech kontrolováno krajským úřadem MSK.Dílčí cíle je možno v určitém časovém horizontu přehodnotit a v  případě stanovení odlišných priorit usnesením zastupitelstva obce změnit. Z toho vyplývá, že strategické rozvojové plány jsou materiály, se kterými je nutno nadále pravidelně pracovat, mimo jiné slouží jako nástroj napomáhající při získávání dotací.První aktualizace SRP by měla být provedena až budou známé okruhy dotačních titulů vypsané EU v návaznosti na potřeby a možnosti naší obce, případně mikroreginou. Za tím účelem bude mezi veřejností provedena anketa v obdobném rozsahu, jak je prezentována v jednotlivých rozvojových plánech. Ing. Petr Pauk starosta obce

 

Anketa ke strategickým rozvojovým plánům

Přippravili jsme pro Vás anketu ke strategickým rozvojovým plánům, můžete si ji stáhnout, vytiskout, vyplnit a odevzdat na Obecním úřadě

  • Anketa ke strategickým plánům rozvoje měst a obcí Regionu Slezská brána na léta 2007-2015 Anketa