Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Strategický plán

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028

Zastupitelstvo města Paskova v roce 2019 rozhodlo o přípravě nového strategického plánu města na období let 2019–2028. Tento strategický plán by měl na základě důkladné analýzy vytyčit hlavní směry rozvoje města a zcela konkrétní opatření k jejich naplnění. První kroky již byly spuštěny a dokončení plánu se očekává na podzim letošního roku.

Aby plán mohl cílit správným směrem, bylo rozhodnuto o maximálním možném zapojení veřejnosti a zástupců významných organizací do jeho přípravy. Nejprve proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit každý obyvatel města starší patnácti let.  Do přípravy plánu byla zapojena také základní i mateřská škola. O sdělení svých rozvojových plánů byly požádány i podnikatelské subjekty působící na katastru města.

Se vstupními informacemi z dotazníkového šetření i ze zapojení místních škol pracovala pracovní skupina složená ze zastupitelů města, zástupců dalších významných organizací a aktivních obyvatel. Smyslem složení pracovní skupiny bylo odrážet rozmanitost názorů ve městě. Cílem strategického plánu je dosáhnout průřezové a nadčasové dohody mezi všemi zájmovými i věkovými skupinami, na základě názorů všech obyvatel města. Na závěr plánování proběhlo veřejné projednání, kterého se mohl aktivně zúčastnit kterýkoli obyvatel města a na kterém byly prezentovány výsledky plánování k diskusi.

Zastupitelstvo města doufá, že takto zpracovaný strategický plán vedl ke vzniku dokumentu, který je výsledkem společné dohody, když ne všech, tak alespoň většiny obyvatel města. 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu