Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028

Zastupitelstvo města Paskova v roce 2019 rozhodlo o přípravě nového strategického plánu města na období let 2019–2028. Tento strategický plán by měl na základě důkladné analýzy vytyčit hlavní směry rozvoje města a zcela konkrétní opatření k jejich naplnění. První kroky již byly spuštěny a dokončení plánu se očekává na podzim letošního roku.

Aby plán mohl cílit správným směrem, bylo rozhodnuto o maximálním možném zapojení veřejnosti a zástupců významných organizací do jeho přípravy. Nejprve proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit každý obyvatel města starší patnácti let.  Do přípravy plánu byla zapojena také základní i mateřská škola. O sdělení svých rozvojových plánů byly požádány i podnikatelské subjekty působící na katastru města.

Se vstupními informacemi z dotazníkového šetření i ze zapojení místních škol pracovala pracovní skupina složená ze zastupitelů města, zástupců dalších významných organizací a aktivních obyvatel. Smyslem složení pracovní skupiny bylo odrážet rozmanitost názorů ve městě. Cílem strategického plánu je dosáhnout průřezové a nadčasové dohody mezi všemi zájmovými i věkovými skupinami, na základě názorů všech obyvatel města. Na závěr plánování proběhlo veřejné projednání, kterého se mohl aktivně zúčastnit kterýkoli obyvatel města a na kterém byly prezentovány výsledky plánování k diskusi.

Zastupitelstvo města doufá, že takto zpracovaný strategický plán vedl ke vzniku dokumentu, který je výsledkem společné dohody, když ne všech, tak alespoň většiny obyvatel města. 

 

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028

 

aktualizováno leden 2021