Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Strategický plán

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028

Zastupitelstvo města Paskova v roce 2019 rozhodlo o přípravě nového strategického plánu města na období let 2019–2028. Tento strategický plán by měl na základě důkladné analýzy vytyčit hlavní směry rozvoje města a zcela konkrétní opatření k jejich naplnění. První kroky již byly spuštěny a dokončení plánu se očekává na podzim letošního roku.

Aby plán mohl cílit správným směrem, bylo rozhodnuto o maximálním možném zapojení veřejnosti a zástupců významných organizací do jeho přípravy. Nejprve proběhlo rozsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se mohl zapojit každý obyvatel města starší patnácti let.  Do přípravy plánu byla zapojena také základní i mateřská škola. O sdělení svých rozvojových plánů byly požádány i podnikatelské subjekty působící na katastru města.

Se vstupními informacemi z dotazníkového šetření i ze zapojení místních škol pracovala pracovní skupina složená ze zastupitelů města, zástupců dalších významných organizací a aktivních obyvatel. Smyslem složení pracovní skupiny bylo odrážet rozmanitost názorů ve městě. Cílem strategického plánu je dosáhnout průřezové a nadčasové dohody mezi všemi zájmovými i věkovými skupinami, na základě názorů všech obyvatel města. Na závěr plánování proběhlo veřejné projednání, kterého se mohl aktivně zúčastnit kterýkoli obyvatel města a na kterém byly prezentovány výsledky plánování k diskusi.

Zastupitelstvo města doufá, že takto zpracovaný strategický plán vedl ke vzniku dokumentu, který je výsledkem společné dohody, když ne všech, tak alespoň většiny obyvatel města. 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na