Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028

Zastupitelstvo města Paskova letos rozhodlo o přípravě nového strategického plánu města na období let 2019–2028. Tento strategický plán by měl na základě důkladné analýzy vytyčit hlavní směry rozvoje města a zcela konkrétní opatření k jejich naplnění. První kroky již byly spuštěny a dokončení plánu se očekává na podzim letošního roku.

Aby plán mohl cílit správným směrem, bylo rozhodnuto o maximálním možném zapojení veřejnosti a zástupců významných organizací do jeho přípravy. Nejprve proběhne rozsáhlé dotazníkové šetření, do kterého se bude moci zapojit každý obyvatel města starší patnácti let. Dotazníky budou k dispozici v elektronické i tištěné podobě a v zájmu pohodlí obyvatel města bude jejich sběr probíhat na různých místech, různým způsobem. Kromě dotazníkového šetření bude celý plán stát také na názorech nejmenších a nejmladších obyvatel města. Do přípravy plánu proto bude zapojena také základní i mateřská škola. O sdělení svých rozvojových plánů budou požádány také podnikatelské subjekty působící na katastru města.

Se vstupními informacemi z dotazníkového šetření i ze zapojení místních škol bude pracovat pracovní skupina složená ze zastupitelů města, zástupců dalších významných organizací a aktivních obyvatel. Složení pracovní skupiny bude odrážet rozmanitost názorů ve městě. Smyslem přípravy strategického plánu je dosáhnout průřezové a nadčasové dohody mezi všemi zájmovými i věkovými skupinami, na základě názorů všech obyvatel města. Na závěr plánování proběhne veřejné projednání, kterého se bude moci aktivně zúčastnit kterýkoli obyvatel města a na kterém budou prezentovány výsledky plánování k diskusi.

Zastupitelstvo města doufá, že takto navržená příprava strategického plánu povede ke vzniku dokumentu, který bude výsledkem společné dohody, když ne všech, tak alespoň většiny obyvatel města. Touto cestou vás proto prosíme o součinnost, zejména při nadcházejícím dotazníkovém šetření. Veškeré informace a průběžné výsledky plánování budou postupně zveřejňovány na webových stránkách města, na jeho facebookovém profilu a v Paskovském zpravodaji.

Petr Baďura, starosta města

David W. Novák, zpracovatel

Strategický plán města Paskov 2019 - 2028