Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Czech POINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)Czechpoint - logo

Pracoviště  Czech POINT na Městském úřadu Paskov vydává v úředních hodinách ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy, přijímá podání dle živnostenského zákona a umožňuje registraci v Modulu autovraky ISOH:

  • Výpis z obchodního rejstříku (Je třeba znát IČ organizace.)
  • Výpis ze živnostenského rejstříku (Je třeba znát IČ organizace nebo fyzické osoby.)
  • Výpis z katastru nemovitostí (Je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.)
  • Výpis z rejstříku trestů (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, kterého se výpis týká a na místě podepsat žádost. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a mají přiděleno rodné číslo.)
  • Výpis bodového hodnocení osoby (Je nutno předložit platný doklad totožnosti žadatele, doporučuje se  platný řidičský průkaz. V případě zmocněnce musí být předložena úředně ověřená plná moc žadatele. Výpis lze vydat cizincům, kteří mají přiděleno rodné číslo.)
  • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (Je třeba znát IČ organizace.)
  • Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH (Je nutno předložit platný doklad totožnosti a IČ organizace.)

Správní poplatky: 

Název

1. strana

Každá další strana

Výpis z obchodního rejstříku

100,- Kč

50,- Kč

Vžpis z živnostenského rejstříku

100,. Kč

50,- Kč

Výpis z katastru nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Výpis z rejstříku trestů

100,- Kč

nezpoplatňuje se

Výpis bodového hodnocení osoby

100,- Kč

50,- Kč

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Registrace účastníků provozu Modulu autovraky ISOH

100,- Kč

50,- Kč

Podání dle živnostenského zákona

  • podání v listinné podobě (lze uskutečnit předložením vyplněného formuláře registru živnostenského podnikání, kontrola totožnosti žadatele na základně platného dokladu totožnosti, viz www.komora.cz)  
  • podání v elektronické podobě (nutno předložit přidělené číslo identifikačního tiketu – registrační číslo – získané z vyplněného formuláře na www.komora.cz)

Správní poplatky: 

Název

Poplatek

Ohlášení první živnosti

1.050,- Kč

Žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1.050,- Kč

Další ohlášení živnosti

550,- Kč

Další žádost o koncesi

550,- Kč

Žádost o změnu rozsahu existující koncese

550,- Kč

Žádost o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

550,- Kč

 

Ohlášení změny pro fyzické osoby:

150,- Kč

1. jména, příjmení, rodného čísla, bydliště nebo u zahraniční osoby místa 

    pobytu v ČR, jména, označení a adresy organizační složky, jména,

    příjmení, bydliště vedoucího organizační složky

2. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)

3. místa podnikání

4. doby trvání živnosti

 

Ohlášení změny pro právnické osoby:

150,- Kč

1. předmětu podnikání (ne oboru živnosti volné)

2. doby platnosti živnostenského oprávnění

 

Další úkony:

50,- Kč

1. oznámení o zřízení nebo zrušení provozovny

2. oznámení o přerušení nebo opětovném zahájení provozování živnosti

3. schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s           

    rozhodnutím o udělení koncese

4. oznámení o ustanovení nebo zrušení funkce odpovědného zástupce

    (mimo oznámení o ustanovení odpovědného zástupce pro živnost

    koncesovanou)

5. změna sídla a bydliště podnikatele, navazuje na změnu již provedenou

    v obchodním rejstříku

6. změna oboru činnosti v rámci živnosti volné

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na