Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž se řídí, jedná a  rozhoduje Zastupitelstvo města Paskov a městský úřad, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k úřadu:

 • Zákon č. 128 / 2000 Sb. o obcích, v pl. znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v pl. znění
 • Zákon č. 250 / 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 565 / 1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 337 / 1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 368 / 1992 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 114 / 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 564/1990 Sb.o státní správě a samosprávě ve školství v pl. znění
 • Zákon č. 202 / 1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • Zákon č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 200 / 1990 Sb. o přestupcích v pl. znění
 • Zákon č. 71 / 1967 Sb. o správním řízení
 • Zákon č. 185 / 2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 50 / 1976 Sb. stavební zákon v pl. znění
 • Zákon č.301 / 2000 Sb. o matrikáchv pl. znění
 • Zákon č.133 / 2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v pl. znění
 • Zákon č.328 / 1999 Sb. o občanských průkazech v pl. znění
 • Zákon č.329 / 1999 Sb. o cestovních dokladech v pl. znění

Nejdůležitější předpisy včetně sbírky zákonů jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Paskově.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na