Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Komunální odpad - informace

Sběrné místo Paskov

Adresa: Místecká 1015, Paskov 

Otevírací doba: 

Letní provoz od 1.3.2024:

 • úterý od 8:00 do 12:00 h
 • čtvrtek od 14:00 do 18:00 h
 • sobota v lichém týdnu od 8:00 do 11:00 h

Zimní provoz od 1.11.2023 do 29.2.2024:

 • úterý od 8:00 do 12:00 h
 • čtvrtek od 14:00 do 17:00 h
 • vždy druhá sobota v měsíci od 8:00 do 11:00 h 

mapa

Jak to funguje:

Leták evidence odpadu (638.93 kB)

 

Umístění kontejnerů na sběr použitého oleje

najdete na této mapě: www.tridimolej.cz 

 

Umístění kontejnerů na trávu a větve

Kontejnery na trávu a větve jsou umístěny:

 • na ul. Národního odboje – za čističkou
 • na ul. Smetanově - u podjezdu na točně na Folvarku
 • ve sběrném místě na ul. Místecká
   

Víkendově budou kontejnery přistaveny:

 • na ul. Polní v Mitrovicích - kontejner na trávu i větve
 • v Oprechticích – u kulturního domu kontejner na trávu, na točně (u aut. zastávky Garáže) kontejner na větve. 

Dodržujte prosím třídění zeleného odpadu, nedávejte větve do kontejneru na trávu a opačně, nedávejte odpad do kontejnerů v igelitových pytlích - ztěžuje to práci našim zaměstnancům.  

Neodvážejte prosím trávu a větve do lesů nebo okolních obcí.

Děkujeme.

 

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu:

Z důvodu možnosti průběžného ukládání odpadu do sběrného místa se svozy pro rok 2023 ruší.

 

Místo zpětného odběru

 

Místa zpětného odběru pneumatik

Pro likvidaci starých pneumatik můžete využít nově otevřené sběrné místo na ul. Místecká 1015.

Dále lze využívat místa zpětného odběru pneumatik, která mají ze zákona povinnost zřizovat tzv. povinné osoby (výrobci a dovozci pneu).

Na území Paskova jsou registrovány tyto společnosti:

 • Carling s.r.o., Místecká 872, Paskov,
 • Ing. Martina Kožušníková, Bělská 409, Paskov,
 • Jan Lukšík, Místecká 762, Paskov

V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém (info@eltma.cz).

 

Skládka průmyslových odpadů Řepiště

Přebírané odpady:

 • zařízení domácností, nábytek, koberce, krytiny, sanitární zařízení apod.
 • odpad stavební (možno řešit individuálně za úplatu –  cca 2.400 Kč/t vč. DPH dle zařazení odpadu)

(v obou případech si vykládku odpadu zajistí občan sám)

Převzetí odpadů:

Odpady jsou od obyvatel přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na katastrálním území Paskova.

Bližší informace zde. 

 

FCC Česká republika, s.r.o. - provozovna Ostrava

Přebírané odpady:

 • objemný odpad (starý nábytek, zařízení domácností, koberců, krytiny, umývadla, WC mísy apod.)
 • elektroodpad (ledničky, mražáky, pračky, rádia, televizory, počítače, ohřívače, bojlery, vysavače, žehličky, mobily, apod.)
 • zářivky, výbojky, úsporné žárovky
 • olověné baterie a akumulátory všeho druhu
 • odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla)
 • zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob
 • chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie)
 • detergenty a odmašťovací přípravky
 • průmyslová hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům
 • pneumatiky (z osobních aut)
 • odpad stavební (možno řešit individuálně za úplatu, přičemž vykládku odpadu si zajistí občan sám)

Převzetí odpadů:

Odpady jsou od obyvatel přebírány v provozní době zdarma, občan je povinen prokázat se platným občanským průkazem a mít trvalé bydliště na katastrálním území Paskova. 

Bližší informace zde. 

 

Děkujeme, že třídíte odpad

Děkujeme, že třídíte odpad.

Děkujeme za Vaši spolupráci a zodpovědnost vůči životnímu
prostředí při odevzdávání vysloužilého elektra.

 

 

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho města k ochraně přírody v roce 2023. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 10 616 MWh elektřiny, 5285,45 litrů ropy, 504,97 m3 vody a 7,5 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 40,57 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 631,51 kg.

Certifikát Asekol

 

V ROCE 2022 JSME VYTŘÍDILI TÉMĚŘ O ČTVRTINU VÍCE ODPADU VE SROVNÁNÍ S ROKEM PŘEDCHOZÍM 

V roce 2022 občané města Paskov vytřídili a odevzdali k dalšímu využití přes 216 tun odpadu, což je o 23,4 % více než v roce 2021. Hodnota vytříděného odpadu se rovněž zvýšila a dosáhla částky 566 763,50 Kč. K tomuto výsledku jistě přispělo také zprovoznění sběrného místa na ul. Místecká.

Město Paskov obdrželo od společnosti EKO-KOM Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022, ve kterém je vyčíslena úspora, které díky třídění odpadů dosáhlo: úspora energie činí 3 876 537 MJ, a snížení emisí CO2 ekvivalentu o 145,467 tun.

osvědčení_2022

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na