Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Exekuce - novinky v roce 2022

Řešení exekucí bude v některých ohledech v roce 2022 snazší. Některé budou státem zcela zastaveny, jiné budou probíhat s pravidly pro dlužníka vlídnějšími, z dalších se půjde snadno vykoupit, exekutor bude moci zabavit jen luxusnější věci.

Milostivé léto II

Vláda schválila od 1. září 2022 zopakování oddlužovací akce „Milostivé léto“. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků. Tato možnost bude trvat 3 měsíce. Bude se vztahovat na fyzické osoby, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem. Milostivé léto II se tedy bude vztahovat například na dluhy vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu, na nezaplacené poplatky České televizi, Českému rozhlasu a také vůči zdravotním pojišťovnám.

Jistina dostala přednost před příslušenstvím

Z peněz vymožených exekucí se nově splácí nejprve jistina, pak teprve úroky a poplatky, které bývají souhrnně označovány za příslušenství dluhu. Díky tomu se bude dlužníkům dařit splácet celý dluh rychleji. Jakmile klesá jistina, klesají i úroky a sankce. Po doplacení jistiny se růst úroku samozřejmě zastaví úplně.

Zabavit půjde jen věci luxusnější, někdy dokonce vůbec žádné

Mobiliární exekuce (zabavení věcí doma či v podnikání) nově probíhají mnohem přívětivěji. Jednak se mobiliární exekuce nesmí vůbec konat, jakmile dlužník měsíčně zaplatí nejméně 1 500 Kč nad rámec zákonných srážek, jednak k zabavení nesmí dojít ani tehdy, když dluh vznikl před dosažením zletilosti, když dluží důchodce s penzí pod úrovní minimální mzdy a když dluží invalidní důchodce ve druhém a třetím stupni invalidity. 

Všem ostatním dlužníkům se smějí zabavovat jen věci luxusnější, které neodpovídají obvyklým majetkovým poměrům.

Za exekuce se bude platit i zaměstnavateli

Jakmile je nařízena exekuce formou srážek ze mzdy, je to pro zaměstnavatele práce navíc. Tuto skutečnost teď zohlednila novela soudního a exekučního řádu zavedením paušálního poplatku plynoucího od dlužníka k jeho zaměstnavateli. Poplatek činí 50 Kč. Tato částka se strhává z té třetiny, která neslouží k uspokojení přednostních pohledávek.

Marné exekuce se vymažou

Konec marných exekucí je dalším z nových kroků v oblasti vymáhání nesplácených dluhů. Marné exekuce budou rozděleny do dvou kategorií – a to podle toho, v jaké výši byl původní dluh. První kategorii tvoří tzv. bagatelní dluhy, jejichž jistina nepřesahuje 1 500 Kč, a které jsou bezvýsledně, kvůli nemajetnosti povinného vymáhány déle než tři roky. Věřitelé mohou vymáhání prodloužit o tři roky, a to zaplacením zálohy na náklady exekuce ve výši 500,-Kč. Pokud tak věřitelé neučiní, bude exekuce zastavena. Věřitelé dostanou za každou zastavenou pohledávku náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství formou slevy daně z příjmu.

Novela dále umožní zastavování exekucí s jistinou nad 1500,-Kč, které jsou bezvýsledně vymáhané. Zde je zavedená šesti letá lhůta, po jejímž uplynutí může věřitel vymáhání dvakrát prodloužit (pokaždé o tři roky), a to po složení zálohy ve výši 500,-Kč. Nebyla přitom zjištěna či obstavena ani žádná nemovitost – takže do budoucna nejsou vyhlídky na lepší stav procesu.

Složit zálohu se nevztahuje na dluh na výživném na nezletilé dítě, náhradu újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání, náhradu újmy za ublížení na zdraví nebo trestným činem nebo jiný druh tzv. přednostních pohledávek. Zde se při prodloužení záloha skládat nebude. Dokonce se nebude omezovat ani celková doba vedení exekuce.
 

Záznam o průběhu exekuce? Nově i z ústní komunikace

Doposud musel exekutor pořizovat video jen z mobiliární exekuce. Povinnost dělat záznam z jednání se však rozšiřuje i na ústní komunikaci, aby nezůstávaly nezdokumentovány některé zákonem vyžadované informace. Tato povinnost začne platit od července 2022. 

Zdroj: hyperfinance.cz, justice.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu