Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Nabídka sociálních služeb

V jakých oblastech Vám může sociální pracovník pomoci?

Bydlení

 • přijímá žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Sviadnov
 • zajišťuje pomoc při udržení stávajícího bydlení
 • poskytuje pomoc s hledáním náhradního bydlení a poradenství v oblasti nájemních smluv apod.

Finance

 • poskytuje poradenství týkající se půjček a vysvětlení možných rizik
 • poskytuje pomoc při řešení dluhů a exekucí a zprostředkovává kontakty na organizace zabývající se touto problematikou
 • poskytuje informace o možnosti podání návrhu na oddlužení, poradenství v oblasti spotřebitelských smluv, pomoc při komunikaci s věřiteli
 • poskytuje informace o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze

Zaměstnanost

 • poskytuje informace při vyhledávání zaměstnání a při uplatnění na trhu práce
 • zajišťuje pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při sepisování životopisů

Jednání na úřadech a dalších institucích

 • poskytuje poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, důchodového pojištění
 • poskytuje pomoc při komunikaci a jednání s úřady, pomoc při vyplňování žádostí o sociální dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení

Zajištění péče druhé osoby

 • eviduje Žádosti o rozvoz obědů – sepisuje s žadatelem Smlouvu o poskytované službě
 • zajišťuje výkon agendy o ustanovení či zrušení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • poskytuje poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče druhými osobami, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby

Sociálně právní poradenství

 • poskytuje sociální poradenství osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace
 • vede evidenci osob omezených ve svéprávnosti

Komu může sociální pracovník pomoci?

 • osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním onemocněním
 • osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je důsledkem stáří, zdravotního postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě
 • osobám ohroženým rizikovým způsobem života (závislost na alkoholu, na hracích automatech, na drogách)
 • obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osobám, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení)
 • imigrantům (osobám přistěhovalým ze zemí EU, EHP a dalších zemí) 
 • rodinám s dětmi (kde dochází k zanedbávání, týrání a zneužívání dětí, kde se vyskytují výchovné problémy dětí, vztahové problémy v rodině atd.)

Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější kontaktovat jej telefonicky, případně e-mailem a domluvit si osobní setkání.  Na základě domluvy Vás může sociální pracovník osobně navštívit.

 

Kontaktní osoba:

 

Mgr. Monika Kaštanová
 

Úřední hodiny:

 • pondělí, středa:    8 – 12, 13 - 17 h
 • čtvrtek:                  8 – 13 h

Městský úřad Paskov
Nádražní 700
739 21 Paskov
 

 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na