Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Rozvoz obědů

Informace k rozvozu obědů

Obědy rozvážené zaměstnancem městského úřadu jsou odebírány ze školní jídelny při ZŠ Paskov. O státních svátcích se obědy nerozváží. V průběhu prázdninových měsíců jsou zajišťovány od jiného dodavatele.

Každý žadatel musí mít se školní jídelnou domluvený způsob platby. Cena jednoho obědu odebíraného do jídlonosiče je 90,- Kč. Úhrada za odebrané obědy může být prováděna bezhotovostně formou souhlasu k inkasu nebo hotovostní platbou ve školní jídelně. V případě bezhotovostní úhrady je zapotřebí obrátit se na vedoucí školní jídelny, paní Andreu Jedličkovou, tel. číslo 558 115 008.

Dovoz obědů je zajišťován Městským úřadem Paskov. Cena dovozu a kritéria poskytování sociální služby jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby (viz příloha níže).

Každý žadatel o dovoz obědu musí mít s obecním úřadem sepsanou žádostsmlouvu o rozvozu obědů. Rozvážka obědů bude placena v hotovosti pracovníkovi rozvážejícímu obědy, a to na základě dodané stvrzenky nebo bezhotovostní platbou na účet:

Město Paskov
účet: 109910411/0300
Variabilní symbol: 81
Konstantní symbol: 0379

Obědy jsou rozváženy každý pracovní den od 10.00 do 13.00 hodin. Pracovník městského úřadu předá zájemci oběd v místě bydliště a odebere od něj prázdný jídlonosič určený pro dovoz jídla v následující den. Jídlonosiče musí být vždy čisté, suché a označené jménem. Jídlo podávané do jídlonosiče je určeno k okamžité spotřebě.

Bližší informace poskytne:

Mgr. Monika Kaštanová
 

Formuláře ke stažení:

Žádost o sociální službu - rozvoz obědů (395.29 kB) 

Smlouva o poskytnutí sociální služby občanům Města Paskov (513.79 kB)

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na