Menu
Město Paskov
MěstoPaskov

MĚSTO PASKOV

Město Paskov, pod které patří i část Oprechtice, se nachází na severní Moravě v okrese Frýdek-Místek. Leží na spojnici Ostravy a Frýdku-Místku. V nedávné historii (do roku 1918) bylo hraniční obcí mezi Moravou a Těšínským Slezskem - hranici tvořila řeka Ostravice. Paskov sousedí s obcemi Vratimov, Řepiště, Žabeň, Lískovec, Staříč, Brušperk, Oprechtice, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová. Poslední dvě jmenované obce se již nacházejí v okrese Ostrava.

 

Rozloha katastrálního území Paskova činí 1120 ha, Oprechtic 58 ha. Počet obyvatel je  3 954 (stav k 1.1.2022). více...

Základní umělecká škola Vratimov

ZUŠ Pobočka Jaroslava Vostradovského v Paskově

Pobočka Paskov
Nádražní 573
739 21 Paskov

ZUŠ je dvouoborová – hudební a výtvarný obor. Nedílnou součástí školy a dalším centrem její působnosti je pobočka ve městě Paskově. Obě lokality jsou významná spádová centra pro naši činnost : Vratimov – pro Horní Datyně, Řepiště, Václavovice, Paskov – pro okolní obce Oprechtice, Lískovec, Žabeň, Sviadnov.

Ve výuce jsme se zaměřili na celoplošné podchycení zájmu dětí a mládeže hlavně o veřejná účinkování v hudebním oboru a o veřejné výstavy výtvarného oboru. Z toho je patrno, že původní koncepce „Prosadit vytvoření umělecké školy, která vstoupí do povědomí občanů nejen jako školní instituce nadstandardního typu, ale jako integrální součást kulturního dění ve městě.“ byla dobře zvolena a v zásadě se nemění. Vyvíjejí se pouze programové a s nimi i pedagogické přístupy k jejímu zachování a dalšímu kvalitativnímu rozvoji. Výuka je zaměřena především na hru v souborech a orchestrech a častou prezentaci školy na veřejnosti formou koncertů a výstav.

Význam pro žáky má, kromě uměleckého vzdělávání, zapojení do veřejného a společenského života, komplexní rozvoj osobnosti mladého člověka kvalitním využitím volného času, zkulturnění jeho zájmů včetně prevence sociálně patologických jevů.

Naše škola je dvouoborová (hudební obor a výtvarný obor) s celkovou kapacitou 390 žáků.
V jednotlivých oborech vyučujeme průměrně tyto počty žáků:

360 v hudebním oboru
30 ve výtvarném oboru

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na